از کتاب هرودوت داریم
صفحه 303 بعد از آنوسیس کور کاهن( متقلب ) که  ستی نام داشت به فرمانروایی رسید . این شاه طبقه جنگاور مصر را خوار می پنداشت و فکر میکرد به آنها نیازی ندارد . و آنها را مرخص کرد (عواقب این کار او شبیه است به کاری که در یکی از جنگهای دوره علی شاه برادر زاده نادر شاه (قاتل نادر) و شبیه است به کاری که اخناتون در دوره سینوهه کرد و سینوهه آنرا توضیح داد )بنا براین وقتی سناخریب شاه عربستان و عاشور به مصر حمله کردجنگاوران مصری هیچ کمکی به ستی نکردند کاهن سرانجام با مردم عادی به بیرون شهر به استقبال دشمن رفت اما در اردوی شبانه عاشوری ها موشها زه کمان و دسته سپرهای آنها و ترکشهای آنها را جویده بودند چنانکه فردای آنروز دشمن مجبور به عقب نشینی شد و تلفات داد. هنوز تندیسی سنگی از این کاهن شاه( متقلب) دیده میشود که موشی در دست دارد و بر آن کتیبه چنین کنده شده است <مرا بنگرید و پارسا باشید>
به گمان من بعد از این حادثه همین ها این کار را به کمک غیبی خدا که در غالب موش ظاهر شده است نسبت داده باشند و موش به مقام خدایی رسید و از غرب (مصر) این جریان به هند رسیده که اکنون همچنین معبد پر از موشی در هند و جود دارد که صدا و سیما پخش کرد . در این معبد هندی های خدمتگذار معبد اول موشها را سیر میکنند بعد خودشان از نان میخورند و موشها از سرو کول خدمتگذار هندی بالا میرفتند .
در جنگ ایران و عراق(صدام حسین تکریتی) شنیدم پاسدارها گفتند رزمندگان که خیلی خسته بودند صبح بلند میشدند میدیدند انگشت ندارند .
خودم در طرح ساخت پالایشگاه در بیابان کار کردم یکبار موش گوش و انگشت مرا جوید . و به سختی بیدار شدم . در حالتهای جنگی که انسان خیلی خسته است هوشیار و شنواست اما قادر به بلند شدن نمیباشد . که این امر متاسفانه مورد سوء استفاده بشر دو پای متقلب و ایجاد یک دین جعلی شده . ما به هیچکس نمی نگریم و پارسا هستیم . ما به همه ذرات دنیا حتی بال مگس مینگریم و پارسا هستیم اما بال مگس را نمی پرستیم . 

رواج بی دینی و عبور خودروهای موزیک دار و سیستم دار و مزاحمت

جایگاه پمپ بنزین عطایی

تیم ملی ایران و ژاپن 2019

پیشینه معبد موش در هند که موش بعنوان یکی از خدایان پرستیده و مقدس شمرده میشود

بسیجی شهید جلیل شفیعی از مسجد نقره دشت رشت و سرتیپ 2 پاسدار قاسم شیر علینیا از ماصال

کورش یک قهرمان و ناجی بین المللی از دید سازمان حقوق بشر و سازمان ملل یا یک خونریز ازدید آقای شهریار زرشناس محقق و نویسنده و مجری برنامه بدون توقف از شبکه 3 تلویزیون؟

کنسرت محمد علیزاده چطور بود

موش ,شاه ,معبد ,مصر ,کاهن ,متقلب ,است به ,آنها را ,ما به ,و پارسا ,پارسا هستیم

مشخصات

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

kingfubaclong kabir-paanel مطالب اینترنتی صابون ضد جوش musicshadii David's receptions دانشجویان بهداشت حرفه ای كاشان ورودی 88 ocesrerop hosseini01 piaflurorel